สีที่ใช้ในการย้อมเสื้อยืด cotton

สีย้อมผ้ามีหลากหลาย ประเภทตลอดจนวิธีใช้ที่แตกต่างกันไป  ดังนั้นการเลือกใช้สีย้อมผ้าจึงมีความสำคัญอย่างมากในการย้อมสี  เพราะวัตถุที่ต้องการย้อมอาจสามารถย้อมด้วยสีย้อมผ้า เพียงชนิดเดียวหรือย้อมด้วยสีย้อมหลายชนิดที่ต่างชนิดกันได้  เช่น เส้นใยเผ้าฝ้าย ส่วนใหญ่จะย้อมด้วยสีไดเร็กท์  เป็นต้น

สีไดเร็กท์

สีไดเร็กท์ (direct dye)หรืออาจเรียกว่าสีย้อมฝ้าย  สีชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบ อะโซที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง  มีหมู่กรดซัลโฟนิคที่ทำให้ตัวสีสามารถละลายน้ำได้ มีประจุลบ  นิยมใช้ย้อมเส้นใยเซลลูโลส  สีจะติดเส้นใยได้โดยโมเลกุลของสีจะจัดเรียงตัวแทรกอยู่ในระหว่างโมเลกุลเส้นใย และยึดจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน สีทนต่อการซักน้ำ  สีไม่ตก หลังการชัก

กลับหน้าหลัก